Definitie contractant

aannemer

Leer de definitie van een aannemer op jezelf toe te passen – aannemer zal jouw persoonlijke definitie van succes worden!

Om aannemer te zijn, moet je twee dingen weten. Ten eerste moet je een goede kennis hebben van de aannemerskunst; bijvoorbeeld bouwspecificaties, planning, projectplanning en werkraming. Daarnaast moet je de wettelijke, financiële en ethische eisen die aan een aannemer worden gesteld en van hem worden verwacht, volledig begrijpen. Ook moet je bereid zijn om te gaan met de stress en de druk die op aannemers komen te liggen. Je wordt geen aannemer omdat je het leuk vindt; je wordt aannemer, met alle verwachtingen en stress waaraan je moet voldoen.

Ten tweede moet u weten dat contracten voor aannemers anders zijn dan contracten voor andere bouwopdrachten. Het verschil zit in het niveau van contractueel begrip dat van een aannemer of ontwerper wordt vereist. De meeste aannemers begrijpen dat zij het recht hebben om elk werk te weigeren. Een aannemer kan bijvoorbeeld besluiten geen werk te aanvaarden indien het werk te veel rompslomp, tijd of kosten vereist, Omgekeerd kan een andere aannemer niet meer dan de minimaal vereiste diensten verlenen, of zelfs minder, voor een bepaald project.

Contracten – De kleine lettertjes!

Vergeet niet dat het contract voor een aannemer voor een bepaalde tijd geldt, dat de verantwoordelijkheden van zowel de aannemer als de eigenaar duidelijk moeten worden afgebakend en dat er een schriftelijke verwijzing moet zijn naar het definitieve bod, mocht de aannemer een bod aanvaarden. De aanvraag voor elke fase van het werk dient een clausule te bevatten waarin wordt gespecificeerd dat beide partijen instemmen met deze fase van het werk, onder voorbehoud van verdere contracten en het verkrijgen van verdere goedkeuring van de eigenaar. Alle contracten voor aannemers moeten een clausule bevatten met de namen en adressen van de aannemer en de eigenaar, alsmede een clausule waarin de begin- en einddatum van de werkzaamheden worden vastgelegd. Het geval van niet-voltooiing zal moeten worden geregeld in de schriftelijke toestemming tot uitvoering door de aannemer. Raadpleeg uw juridische documenten.

Waarom zijn sommige aannemers moeilijker in de omgang?

De beste aannemers willen geen relaties aangaan met eigenaren omdat zij er zijn om geld te verdienen. U zult sommige aannemers vinden die het omgekeerde zijn, zij werken graag voor hun potentiële klanten vanwege hun gezamenlijke prestaties die hun klant ten goede zullen komen.

In veel gevallen zoeken aannemers de beste waarde voor de eigenaar van het gebouw. Voor bijvoorbeeld eenvoudige werkzaamheden zal de aannemer van de eigenaar verlangen dat deze voor de materialen betaalt, terwijl een ontwerp-aannemer zal werken in het belang van de eigenaar om resultaten te bereiken waarvan hij denkt dat deze hem extra geld zullen opleveren.

Het bouwen van een constructie is ingewikkeld en als u de complexiteit en de juridische implicaties van wat u doet niet volledig begrijpt, dan moet u het niet proberen. Uw tijd, uitgaven en energie worden allemaal verspild en u zult alleen maar eindigen met het aftappen van uw middelen en het verslechteren van uw situatie, hetzij onmiddellijk of ergens in de toekomst.

De prijsopgave van de aannemer is slechts een ruwe schatting en de uiteindelijke prijs, met de nodige ondersteunende kosten, moet een schatting zijn. Maak een schatting van de sheriff van alle landbouw- en andere belastingen, de kosten van het nieuwe dak, de ammonietkosten van het mijnafval naar de oppervlakte, de kosten van het grind, de allotmentkosten voor de bovengrond, enz. enz. Zo voorkomt u dat u te veel betaalt.

Voordat u een contract afsluit voor een weerbestendige constructie, moet u de aannemer vragen of hij een voorraad heeft van het materiaal dat u gaat leveren.

Het is erg goedkoop, maar de doorlooptijd voor de grondstoffen kan 30 dagen of meer zijn.

Zodra de aannemer zijn onderaannemers heeft gekozen en de offertes zijn goedgekeurd en afgerond, kan de aannemer de facturen aan de kopers uitreiken voor de materialen met een aanbetaling op de dag dat deze worden geleverd.

In het contract moet een clausule worden opgenomen op grond waarvan de koper gedurende de gehele bouw op zijn kosten inspecties kan verlangen.

En tenslotte verkoopt een koper zijn huis na zijn volgende, of zesde, verbouwing, zodat hij de materialen en zijn bouwtechnieken kan upgraden – zodat hij in de toekomst geen onderhoudskosten meer heeft.

Omdat het bouwen van een huis geld en tijd kost, is het verstandig om te weten hoeveel het u zal kosten voordat u de investering doet.

lees meer:

Aannemer Vlissingen

About the Author

You may also like these